Om väder365.se

Vem ligger bakom väder365.se?

Sajten väder365.se är ett entreprenörsprojekt som växt oväntat snabbt och som har för avsikten att fortsätta bli bättre och än mer omtyckt av våra användare. Jag som har skapat webbplatsen väder365 heter Björn.

Hur många platser finns med?

Vi har väder från ca 65000 orter i Norden. Varav omkring 30000 är i Sverige.

Vad hände med väderkartan.nu?

Vi hette tidigare väderkartartan.nu men valde att byta till väder365.se eftersom det är enklare att komma ihåg och använda.

Varifrån kommer vädret?

Väder365.se hämtar sitt väderdata från svenska SMHI:s öppna prognosdata. Det är ovanligt att webbplatser använder SMHI:s data än så länge. Ofta används utländskt väder-data med mindre exakta prognoser i Sverige.

Hur exakt är vädret på väder365?

Datat är mycket korrekt. Det grund-data som väder365.se använder är detsamma som SMHI själva använder i sina prognoser och som sedan slussas ut till andra applikationer, såsom smhi.se. Det som skiljer är hur väl rå-data tolkas och presenteras.

Om yr.no och SMHI

väder365.se visar data från SMHI. Många använder dock den norska webbjänsten YR.no som drivs av norska meteorologiska institutet. Därför vill vi belysa följande. SMHI och det norska Meteorologisk institutt (YR.no) samarbetar kontinuerligt. Nyligen har instituten ingått ett avtal där målet är gemensam produktion av väderprognoser för att förbättra bådas effektivitet framöver.

Målsättningen med samarbetet är att utöka det redan befintliga arbetet framöver. Detta kommer innebära att prognoserna kommer bli mer precisa i framtiden och att de två instituten (NMI och SMHI) kommer få mer liknande prognoser. Redan idag samarbetar instituten på de kortare prognoserna (2 dagar max). Orsaken till samarbetet är inte minst de enorma kostnader som är förknippade med hög datorkraft. Hög datorkraft = bättre prognoser.

Långtidsprognoser från SMHI och ECMWF

Tiodygnsprognoser, som skapas för hela jorden, och vars data visas på väder365, beräknas kontinuerligt vid det europeiska vädercentret ECMWF i Storbritannien.

Om väderdatat från SMHI

PMP (prognosdata i väderdatabasen) beräknas minst sex gånger per dag och tidssteg (datas upplösning i tiden) finns upp till tio dygn. För de första timmarna finns data för varje timma, därefter finns data för var tredje timma, därefter var sjätte timma och för de sista dygnen i databasen och presentationen på sajten är tidsupplösningen 12 timmar.

En grundläggande målsättning med väder365 är att vara mycket enkel att använda. Det ska dock vara enkelt att få se exakt väderdata för varje plats ett par knapptryck bort för den mer insatte och intresserade användaren.

Vilka data presenteras på väder365?

Nedan data tolkas och presenteras i olika former på väder365 för att ge en så god bild av kommande väder som möjligt:

 • Lufttryck, reducerat till havsytans nivå (msl)
 • Lufttemperatur (t)
 • Sikt (vis)
 • Vindriktning (wd)
 • Vindhastighet (ws)
 • Relativ luftfuktighet (r)
 • Sannolikhet för åska (tstm)
 • Total molnmängd (tcc)
 • Molnmängd, låga moln (lcc)
 • Molnmängd, medelhöga moln (mcc)
 • Molnmängd, höga moln (hcc)
 • Byvind (gust)
 • Nederbördsintensitet, total (pit)
 • Nederbördsintensitet, snö (pis)
 • Nederbördsform (pcat)

Spårning, kakor och webbanalys

Läs om hur sajten hanterar kakor